Rozmiar: 15909 bajtów

- 0428 -

1351, 2 III, Żytawa (Zittavia)

Karol, król czeski, zabrania ekspediować towary nowymi drogami prowadzącymi ze Zgorzelca przez Friedland, a w przyszłości przez Żytawę i Beyla (Weisswasser), pod karą konfiskaty tych towarów przez wójtów Budziszyna i Zgorzelca.

Regest: Neues Lausitzisches Magazin, Görlitz 1937, s. 143, nr 183.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów