Rozmiar: 15909 bajtów

- 0431 -

1351, 4 III, Nysa (Nysa)

IV Non. Marcii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), oświadcza, że Piotr Fulnschussil (Petrus), mieszczanin nyski (Nysensis), sprzedał w jego obecności na rzecz Meczki (Meczka, Maczka), wdowy po Janie Opoler (Johannes), i jej spadkobierców 3/4 i 2 1/2 prętów ziemi (w dwu podzielonych działkach) położonych przed miastem Nysą (Nysa), naprzeciw wzgórza popularnie zwanego "Zanthberg" za sumę 47 grzywien wraz ze wszystkimi prawami. Wystawca potwierdził dokonaną transakcję z zastrzeżeniem jednak, że strona kupująca będzie z nabytego gruntu płacić biskupowi i jego następcom dziesięciny snopowe (decima campestris) oraz czynsz w wysokości ustalonej, mianowicie 1 wiardunek od 1 łana.

Świadkowie: Jan de Waldow (Johannes), starosta Mikołaj (Nicolaus), wójt nyski (Nysensis), Hanoldus de Syffridivilla, Friczco Glodobok, Franczelinus syn wójta nyskiego (Nysensis), Andrzej (Andreas) junior Priechod i Konrad (Conradus), prepozyt Św. Idziego we Wrocławiu (Wratislaviensis), protonotariusz biskupi, ui presentia habuit in commissis.


Oryg.: łac., WAP Opole, sygn. Dok. m. Nysy, 1351, 4 III, Nysa.
Regest: CDS XXXVI, s. 7 n, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów