Rozmiar: 15909 bajtów

- 0433 -

1351, 6 III, Świdnica (Swidnicz)

an allir manne Vastnacht

Jan von Bebirsteyn (Hannus), Jan Suwernink (Hannus) von Bebirsteyn oświadczają, że Herman Vryedel, mieszczanin świdnicki (Swidnicz), sprzedał za 29 grzywien z prawem swobodnego dysponowania Mikołajowi. z Nysy (Niclos von der Nyze), altarzyście i wikariuszawi z Nysy, 2,5 grzywny rocznego czynszu i 1 małdrat potrójnego zboża (4 szefli żyta, 4 pszenicy i 4 owsa) z 2 łanów w Cierniach (Czirle) albo z dwóch użytkowanych przez Henryka Sypila (Heynrich Sypil) i Jana z Oleśnicy (Hannus von der Olsen). Czynsz ten ma być pobierany w 3 ratach corocznie. Wystawcy zatwierdzają ten kontrakt.

Świadkowie: Jachys von Czeycz, altarzysta w Świdnicy (Swidnicz), Jekil Zanne, mieszczanin świdnicki - młynarz, Jan von Rychenbach (Joh[ann]es) zwany Lybenow, pisarz publiczny z Miśni (Meysen), Bernard von Donyn (Bernhart).

Trzy pieczęcie wystawców.


Oryg.: niem., AA Wrocław, sygn. Dok. świdnickiej precentury, nr 1, 1351, 6 III, Świdnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów