Rozmiar: 15909 bajtów

- 0438 -

1351, 19 III, Świdnica (Swidnicz)

an dem nehesten Sunawund vor dem Suntage Oculi

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herczoge von Slezien Herre von Furstinberk und czur Swidnicz), nadaje Elzie (Elza), żonie Petsche Stirbit, a córce Waltera Habirkorna (Walther Habirkorn), w dożywotnie posiadanie 10 grzywien rocznego czynszu z dochodów książęcych w Świdnicy (Swidnicz), płaconych w dwóch ratach rocznych. Książę zastrzega sobie prawo odkupu nadanego czynszu za sumę 100 grzywien. W wypadku bezpotomnej śmierci Elzy czynsz ten ma ulec podziałowi po połowie między księcia i pisarza Tilka (Tilke), jego żonę i dzieci.

Świadkowie: Kekil von Czirnen, Jan z Łażan (Hannus von Lazan), Mikołaj von Syfridow (Nikil), Petsche Wassirrabe, Heynlin von Cirle, Herman Spanseil, Cunczelinus, pisarz książęcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy, 1351, 19 III, Świdnica.
Druk: F. J. Schmidt, Geschichte der Stadt Schweidnitz, Schweidnitz 1846, I, s.107, przyp. 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów