Rozmiar: 15909 bajtów

- 0439 -

1351, 21 III

fer. secunda post dominicam Oculi

Rajcy wrocławscy (Wratislavienses) sprzedają za 100 grzywien Maczkowi (Maczko), synowi Jana Pellificis (Johannes), mieszczaninowi kaliskiemu (Kalisiensis), 10 grzywien rocznego czynszu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 23 (Antiquarius), s. 32, nr 23.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów