Rozmiar: 15909 bajtów

- 0440 -

1351, 27 III, Żagań (Sagan)

czu Meteuasten noch Gotis Geburd

Pecze zwany Vnglowbe, burmistrz miasta Żagania, Hanko Leutken, Jan Setheler (Johannes), Henryk Honeman (Heynrech), Jan von Rukersdorf (Hannus) - rajcy, mistrzowie rzemieślniczy: Peczold Jacobus i Jan z Kamienicy (Hanus von der Kemenicz), mistrz piekarniczy Nickil Scoser, mistrz masarski Kuczeman, mistrz tkacki Cuncze Habirberker, mistrzowie szewscy: Ticze Han[n]erling i Peczold Beyer, oświadczają, iż uzgodnili z Hermanem (Herman), opatem klasztoru augustianów w Żaganiu (Sagan), że w kaplicy św. Krzyża, położonej przed miastem Żaganiem (Sagan), przy drodze prowadzącej do wsi Kącik (Eckehardsdorf), opat albo któryś z braci w.w. klasztoru będą odprawiać uroczyste msze św. ciche lub śpiewane dla zadżumionych, we wszystkie piątki, poczynając od środy popielcowej, natomiast podczas zimy mają obowiązek odprawiać ciche msze w kościele parafialnym. Jednocześnie Peczold Beracz zapisał na rzecz klasztoru 7,5 grzywny na potrzeby związane z odprawianiem tych mszy, z wyjątkiem wydatków na wino i opłatek, o które ma się troszczyć sam klasztor. Następnie uzgodniono, że we wszystkie piątki i na św. Wawrzyńca mogą być przyjmowane przez ów klasztor ofiary pieniężne, z których połowę ma otrzymać osoba odprawiająca mszę, połowę zaś osoba opiekująca się kaplicą. Osobę zarządzającą kaplicą mają desygnować wspólnie w porozumieniu klasztor i rajcy żagańscy.

Świadkowie: Hanke Leutken, Jan Setheler (Johannes), Henryk Honemann (Heynrich), Jan von Rutersdorf (Hannus), rajcy żagańscy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 111, nr 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów