Rozmiar: 15909 bajtów

- 0446 -

1351, 24 IV, Awinion (Auinion)

VIII Kal. Maii, pontificatus anno nono

Piotr z Piskorzowa (Petrus de Piskerow), rektor kościoła parafialnego w Niemczy (Nympiz), w diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), otrzymuje odpust zupełny w obliczu śmierci od papieża Klemensa VI.

Regest: MBV, I, s. 704, nr 1338.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów