Rozmiar: 15909 bajtów

- 0447 -

1351, 30 IV

Rada miasta Torunia oświadcza, że Konrad (Conradus), Mikołaj (Nicolaus) i Jan (Johannes) Sebinwirt darowali swojemu bratankowi Bogusławowi S[ebinwirt) (Boguslaus) połowę sklepu we Wrocławiu.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 72 b, s. a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów