Rozmiar: 15909 bajtów

- 0449 -

1351, 4 V, Świdnica (Swidnicz)

an sente Florians tak

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herczoge von Slezien, Herre von Furstinberk und czur Swidnicz), oświadcza, że sprzedał rajcom i mieszczanom w Świdnicy (Swidnicz), Strzegomiu (Stregun) i Dzierżoniowie (Richinbach) prawo bicia i rozprowadzania srebrnej monety w jego księstwie, z wyjątkiem miasta Lwówka Śl. (Luvienberg), za sumę 300 grzywien na okres 10 lat, licząc od najbliższego święta Jana Chrzciciela. Mogą oni swobodnie dysponować mennicą, z tym że ma ona pozostać w Świdnicy i bić monetę srebrną według ustalonych zasad. Po upływie 10 lat mennica ma ponownie przejść w posiadanie księcia lub jego żony Agnieszki, księżnej strzegomskiej (Agnes ... czur Stregun Herczogin).

Świadkowie: Kekil von Czirnen, Ulryk Schoff (Ulrich), Mikołaj von Syfridow (Nikil), Kunman von Sidlicz (Cunman), Reyntsch Schaff, Mikołaj Sachenkirch (Nikil), Kunczelin (Cunczelinus), pisarz książęcy.


Druk: CDS, XII, s. 61 n, nr 63.
Regest: WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Świdnicy 1351, 4 V, Świdnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów