Rozmiar: 15909 bajtów

- 0457 -

1351, 12 V, Wrocław

proxima fer. V post diem beati Stanislai Martiris

Konrad (Conradus), opat klasztoru kanoników regularnych NMPanny Na Piasku we Wrocławiu (Wratislauia), oświadcza, że Wilhelm (Wilhelmus), sołtys wsi Yemcow, sprzedał Hankonowi (Hanco), swojemu stryjowi, 1/2 łana z sołectwa w tejże wsi wraz z wpływami z sądownictwa, piekarni, jatki mięsnej i warsztatu szewskiego za sumę 50 grzywien.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s. 102, nr 40.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów