Rozmiar: 15909 bajtów

- 0458 -

1351, 13 V, apud Villam Nouam

III Id. Mai, pontificatus anno nono

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Mikołaja de Panewitz (Nicolaus), doktora praw, kustosza w kościele wrocławskim (Wratislauiensis), zatwierdza go na tym urzędzie, który już piastuje od śmierci Klemensa de Ygolomia (Clemens), poprzedniego kustosza w tym kościele. Jednocześnie papież stwierdził, że może on piastować to stanowisko obok posiadanej prebendy kanonickiej w kościele wrocławskim oraz posiadanych folwarków (allodiów) w Kanclerzowicach (Cancelerwitz), Janikowie Oławskim (Jencowitz), Lochowitz, w Borzęcinie (Borsentin) k. Żmigrodu (Trachmburg), wsi: Cuncindorf, Bukowiec (Buchwalde), Cupra Superior, Kocrin, Ekhardsdorf i Cupra inferior, wszystkie w diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis), wraz z dziesięcinami i czynszami.

Druk: MBV, I, s. 705, nr 1342.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów