Rozmiar: 15909 bajtów

- 0461 -

1351, 14 V, Ziębice (Munstirberg)

Sabbato proxima post diem sancti Stanislai martiris

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus dux Slezie et dominus in Munstirberg), w odpowiedzi na prośby Zygharda (Sygehardus), opata klasztoru kamienieckiego (Kamencz), potwierdza nabycie przez niego i cały konwent czynszów z tytułu praw książęcych od Rudigera młodszego (Rudegerus iunior) de Hugwicz i jego braci Swydegera (Swydegerus), Heynczka (Heynczco) i Wacława (Wenczeslaus) w następujących wsiach tego klasztoru: Sosnowej (Wolveramsdorf), Płonicy (Durrendorf), Jaworku (Heymerisdorf), Laskach (Heynrichswalde), Meyfridsdorf i w Chwalisławiu (Volmarsdorf). Kontrakt kupna-sprzedaży dokonany został w obecności wystawcy.

Świadkowie: Ulryk de Lewinrode (Ulricus), Jan de Budow (Johannes), Witko Boemus, Henryk de Dytmarstorf (Heynricus) - rycerze; Friczko de Bischoffheim, Mikołaj Bendil de Ogow (Nycolaus), Mikołaj de Ponkow (Nycolaus), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 144 a.
Druk: CDS, X, s. 180 n, nr 224.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów