Rozmiar: 15909 bajtów

- 0466 -

1351, 20 V, Praga (Praga)

XX mensis Mai, Regnorum nostrorum anno quinto

Karol, król czeski (Karolus ... Boemie rex), powiadamia Przecława (Preczlaus), biskupa, dziekana Poito i całą kapitułę wrocławską (Wratislauiensis), że uwzględniając fakt utraty przez biskupstwo wrocławskie wielu posiadłości, popiera jego dążenia do ich rewindykacji, a w szczególności zaś wsi Strzeganowice (Strzehonowicz), będącej aktualnie w posiadaniu Hanka de Reste (Hanco).

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 38 b.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 37 b.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów