Rozmiar: 15909 bajtów

- 0471 -

1351, 3 VI, Wrocław (Wratislauia)

fer. VI ante festum Penthecostes

Bolesław, książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Bolezlaus dux Slezie et dominus Legniczensis ac Bregensis), oświadcza, że sprzedał Mikołajowi (Nicolaus), opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) i tamtejszemu konwentowi wszystkie prawa książęce we wsi Stanowice (Stanowicz seu Arnoldsdorph) z prawem swobodnego dysponowania.

Świadkowie: Hoygerus de Pritticz, Herman de Borsnicz (Hermannus), rycerze; Schenco z Kruszyny (de Schonow), Jan ze Śliwic (Johannes de Slewicz), Piotr de Hundirchubin (Petrus), Apeczko z Wiadrowa (Wedrow) i Jan (Johannes), notariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. ,Rep. 67, nr 322.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów