Rozmiar: 15909 bajtów

- 0472 -

1351, 9 VI, Wrocław (Wratzlauia)

fer. V in conductu Penthecostes

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratzlauiensis), stwierdza, że w jego obecności Adam z Pszenna (Watzinrode), mieszczanin wrocławski (Wratzlauiensis), i jego żona Katarzyna (Katherina) sprzedali rajcom wrocławskim (Wratzlauienses) część landwójtostwa w Nowym Mieście Wrocławiu (Noua civitas Wratzlaviensis) wraz ze wszystkimi przynależnościami i prawami. Wystawca zatwierdził ten akt kupna-sprzedaży.

Świadkowie: Heynczco de Swarczinhorn, Herman de Uweras (Hermannus), Henryk de Kalow (Henricus), Henryk de Molnsdorf (Henricus), Paweł Dumlose (Paulus), Piotr Stengil (Petrus), Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus de Strachowicz), Henryk de Sittin (Henricus), Dytmarus de Mecbach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratilauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1351, 9 VI, Wrocław.
Druk: Bresl. Urkb., s. 178, nr 201.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów