Rozmiar: 15909 bajtów

- 0480 -

1351, 8 VII

in die beati Kiliani

Rada miasta Świdnicy stwierdza, że przeznaczyła 2,5 grzywny rocznego czynszu z dochodów miejskich nabytych za 23 grzywny na rzecz szpitala trędowatych pod wezwaniem św. Ducha w Świdnicy.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135, dz. C, nr 98, Repertorium d. schweidnitzer Stadt-Archiv, II-III, s. 504, nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów