Rozmiar: 15909 bajtów

- 0484 -

1351, 11 VII, Awinion (Auinion)

V Id. Julii, pontificatus anno decimo

W odpowiedzi na suplikę Piotra de Cuntindorf, proboszcza parafii w Domasławiu (Donslaw) w diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), oraz Elżbiety, królowej Węgier (Elizabeth regina Vngarie), papież Klemens VI zatwierdza tegoż Piotra na urzędzie proboszcza w Domasławiu po śmierci Lutka de Culpen (Lucko), jednocześnie byłego kantora w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu.

Druk: MBV, I, s. 711, nr 1359.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów