Rozmiar: 15909 bajtów

- 0486 -

1351, 11 VII, Awinion (Auinion)

V Id. Julii, pontificatus anno decimo

Paweł z Karniowa, (Paulus de Jaegerndorf), ambasador (ambasiator) Ludwika, króla Węgier (Ludovicus rex Ungarie), prosi papieża Klemensa VI o następujące prebendy wakujące lub te, które w przyszłości zawakują dla: Konrada, syna Wernera (Conradus Wernheri) de Panewicz, kleryka diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis), o beneficjum kościelne w kościele katedralnym wrocławskim, dla Piotra, syna nieżyjącego Jana de Bankow (Petrus Johannis), kleryka diecezji wrocławskiej, o beneficjum w kościele katedralnym wrocławskim oraz o beneficjum z dochodami w całości lub części z dochodów klasztoru joannitów w diecezji wrocławskiej. W dalszej kolejności prosi w. w. Paweł o beneficjum z dochodami w całości lub części należące do kapituły Św. Krzyża we Wrocławiu dla Henryka z Oleśnicy (Henricus de Olsna), kleryka diecezji wrocławskiej, oraz o beneficjum kościelne dla Mikołaja, syna Mikołaja Hosank z Bolkowa (Nicolaus ... Nicolai Hosank de Polkynhayn), z dochodami z niego w całości lub w części należące do uposażenia klasztoru cystersów w Henrykowie (Heynrichow).

Regest: MBV, I, s. 711, nr 1360.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów