Rozmiar: 15909 bajtów

- 0482 -

1351, 11 VII, Awinion (Avinion)

V Id. Julii, anno decimo

Piotr, syn Begona (Petrus Begonis), kanclerz kościoła wrocławskiego (Wratislaviensis), w suplice skierowanej do papieża prosi, aby wszystkim pokutnikom, którzy wręczą bezpośrednio środki pomocy na utrzymanie kapłanów kaplicy Marii Magdaleny w kościele grodowym, zapewniony był odpust zupełny.

Regest: MBV, I, s. 710, nr 1357.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów