Rozmiar: 15909 bajtów

- 0492 -

1351, 12 VII, Awinion (Auinion)

IV Id. Julii, anno decimo

Papież Klemens VI udzielił prowizji na prebendę dla Jana de Bankow (Johannes), kleryka diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis), której dochód nie może przekraczać 25 grzywien rocznie, z dochodów biskupstwa wrocławskiego (Vratislaviensis).

Regest: MBV, I, s. 715, nr 1368.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów