Rozmiar: 15909 bajtów

- 0499 -

1351, 31 VII, Wrocław

pridie Kal. Augusti

Andrzej de Rassowicz (Andreas), kanonik i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), oświadcza, że w jego obecności Maciej de Trentz (Mathias) sprzedał opatowi Konradowi (Conradus) i całemu klasztorowi NMPanny Na Piasku we Wrocławiu (Wratislauia) za sumę 185 grzywien cło w Sobótce (Czobota) oraz landwójtostwo w następujących wsiach w okręgu tego miasta: Mysłaków (Caldenburn), Tąpadła (Tomppadil), Chwałków (Quiclkov), Strzegomiany (Stregomian), Strzeblów (Strebelow) i Pogorzale (Syfridov), którą to wieś nabył Maciej de Trentz od rycerza Mikołaja Kurteborc (Nycolaus).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s. 102, nr 41.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów