Rozmiar: 15909 bajtów

- 0504 -

1351, 2 VIII, Awinion (Auinion)

IV Non. Augustii, pontificatus anno decimo

Paweł z Karniowa (Paulus de Jaegerndorf), archidiakon kościoła katedralnego w Nitrze (Nitria), ambasador (ambasiator) króla Węgier (Ungaria), prosi papieża Klemensa VI, aby przydzielił Lambertowi (Lambertus) Cropelyn, posiadającemu prebendę mniejszą w kościele lubuskim (Lubucensis), w tym kościele prebendę większą, gdy tylko taka będzie wakować.

Regest: MBV, I, s. 719, nr 1380.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów