Rozmiar: 15909 bajtów

- 0506 -

1351, 6 VIII

in die beati Sixti

Zrzeczenie się należności z tytułu długu książęcego w Raszowie (Rassaw).

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135, dz. C, nr 72 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów