Rozmiar: 15909 bajtów

- 0514 -

1351, 30 VIII

in die beatorum Felicis et Adaucti

Konrad de Falkenhain (Conradus), starosta wrocławski, oświadcza, że w jego obecności feudał Paweł Skas (Paulus) zrezygnował na rzecz Mikołaja de Czamborndorff (Nicolaus) z dwu łanów we wsi Samborz ze wszystkimi przynależnościami przekazał mu je w lenno.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 21, s. 26.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów