Rozmiar: 15909 bajtów

- 0520 -

1351, 12 IX, Pirna (Pyrn)

des nehsten montags nach unser Frauen tag, als sie geborn wart

Henryk, hrabia von Hohenstein, pan Sonderhausen (Heinrich grave von Hoenstein herre zu Sundirhusin), poświadcza przyjęcie niegdyś przez nieżyjącego obecnie Henryka, księcia Śląska i pana Jawora (Heinrich ... Herczog von Slesien und herre zu dem Jawer), księstwa jaworskiego w lenne posiadanie od nieżyjącego już Ludwika (Bawarskiego), cesarza rzymskiego (Ludweig Romisch keiser), dokonane w mieście Frankfurt (Frankenfurt).

Druk: ACRB, II, s. 246, nr 204.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów