Rozmiar: 15909 bajtów

- 0521 -

1351, 12 IX, Pirna (Pirn)

des nesten montags nach unser Frauen tag als sie geborn wart

Gunter, hrabia Swarczburgu i pan Spremberg (Gunther ... grave zu Swarczborg herre zu Spremberg), poświadcza przyjęcie niegdyś przez nieżyjącego obecnie Henryka, księcia Śląska i pana Jawora (Heinrich ... herczog von Slesien und herre zu de Jawer), księstwa jaworskiego w lenne posiadanie od nieżyjącego już Ludwika (Bawarskiego), cesarza rzymskiego (Ludewig Romisch keiser), dokonane w mieście Frankfurt (Frankenfurt).

Druk: ACRB, II, s. 245, nr 201.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów