Rozmiar: 15909 bajtów

- 0537 -

1351, 26 X, Villa Nova

VII Kal. Novembris, pontificatus anno decimo

Papież Klemens VI w odpowiedzi na suplikę Anny, królowej rzymskiej i czeskiej (Anna Romanorum et Boemie regina), dotyczącą jej kanclerza, Jana ze Środy Śl. (Johannes de Novoforo), rektora kościoła parafialnego w tym mieście, stwierdza, że ów Jan może posiadać prebendy w kościele Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislauia) i w kościele w Głogowie (Glogouia), mimo sprawowania stanowiska rektora w kościele parafialnym w Środzie Śl.

Druk: MBV, I, s. 727, nr 1400.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów