Rozmiar: 15909 bajtów

- 0552 -

1351, 17 XI, Wrocław (Wratislauia)

XV Kal. Decembris

Karol, cesarz rzymski, król czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), zatwierdza klasztorowi kamienieckiemu (Camenensis) wszystkie posiadane przez niego przywileje.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 114.
Druk; CDS, X, s. 182, nr 226.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów