Rozmiar: 15909 bajtów

- 0561 -

1351, 2 XII, Wrocław (Wratislauia)

fer. sexta proxima ante Dominicam Populus Syon

Konrad, książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus dux Sleziae et dominus Olsnicensis), oświadcza, że Konrad (Conradus), opat klasztoru kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu (Wratislavia), sprzedał Janowi de Michilsdorf (Johannes) swój młyn przy drodze publicznej koło wsi Wyserna inaczej Wysnera za 4 grzywny rocznego czynszu na okres 10 lat pod warunkiem, że te 4 grzywny mają równowartość 40 grzywien. Kontrakt kupna-sprzedaży potwierdził wystawca.

Świadkowie: Poppo de Hugwicz, Hanczko z Twardogóry (Festinberg), Szymon de Rosow (Symon), Niczko de Hendin, Nitczko Falkinberg.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, s. 106, nr 44.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów