Rozmiar: 15909 bajtów

- 0568 -

1351, 13 XII, Świdnica (Sweydnutcz)

am tage Lucie

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko Herczoge in Slezien, her von Furstinbergk und czur Sweydenitcz), potwierdza Hentschelowi (Hentschil), wójtowi dziedzicznemu w Kamiennej Górze (Landishutt), oraz jego następcom wszystkie prawa i przynależności z tym urzędem związane, tj. wpływy z sądownictwa sprawowanego nad mieszkańcami miasta i okręgu oraz nad gośćmi odwiedzającymi ten teren. Jednocześnie potwierdza posiadanie jatki mięsnej, ław chlebowych, warsztatu szewskiego, wolnej łaźni i piekarni, jednego wolnego domu mieszkalnego położonego przed dworem książęcym oraz władzy nad wszystkimi cechami rzemieślniczymi. Ma on również posiadać 1 wolny młyn w mieście i 1, w którym mają prawo mleć mieszczanie oraz chłopi,1 folusz, 4 wolne łany czynszowe wraz z górą zamkową (Burgberg). Nadto wieś Weysbach w okręgu kamieniogórskim (Landishuttsche gebiete) ze wszystkimi czynszami i powinnościami, z sołectwem z wikliniarnią (Weydewergk), stawem rybnym zwanym Sweynlig oraz prawem patronatu nad kościołem.

Świadkowie: Conat von Czirnaw, Nikel von Seyfridow (Nickel), Conat Czedlitcz, Heydenrich von Predil, Rudiger von Wiltpergk, marszałek książęcy, Arnold Trache (Arnolt), Piotr von Czedelitcz (Petir), pisarz książęcy.

Pieczęć piesza wystawcy.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów