Rozmiar: 15909 bajtów

- 0590 -

1352, 15 I

Mikołaj z Z±bkowic ¦l., kanonik lubuski, wymienia kanonikat i prebendę przy katedrze wrocławskiej z tutejszym kanonikiem Henrykiem de Lipa.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XXV, s. 292.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów