Rozmiar: 15909 bajtów

- 0599 -

1352, 22 I, Legnica

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, dodaje mieszczanom chojnowskim do cła, które kupili oni od Jana z Żar (Sorow), cło z całego okręgu chojnowskiego.

Świadkowie: Henryk von Landiscron (Heynrich), Gawin Abscacz, rycerze, Friczsche von Landiscron, sędzia nadworny, Sifrid von Ruzendorf, Pecz Schirmer, Stefan Trache, Mikołaj z Czerwonego Kościoła, protonotariusz.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 20.
Ekscerpt: T. Scholz, Chronik d. Stadt Haynau, Haynau 1869, s.14.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów