Rozmiar: 15909 bajtów

- 0620 -

1352, 13 II

Hannus von Maltowicz, opiekun dzieci brata Ottona, sprzedaje Mikołajowi Langinowi we wsi Wojborz 2 łany ze wszystkimi prawami, a 2,5 łana z prawem wykupu za 7,5 kopy groszy.

Zapiska: Z. f. G. Schl., XIV, s. 218.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów