Rozmiar: 15909 bajtów

- 0629 -

1352, 27 II, Wrocław?

an dem nestin monetage nach Inuocauit

Katarzyna (Katherina) w obecności ławników wrocławskich (Bresslow), mianowicie: Mikołaja z Nysy (Niclos von der Nysse), Pawła Dumlosina (Paul Dumlosin), Hankina z Krakowa (Hankin von Cracow), Jakuba z Opola (Jacob von Opul), Niklena z Głogowa (Nikeln von Glogow), Pawła Kursnera (Paul Kursner), Hankina Budessina (Hankin Budessin), Hannusa Rote (Hannus), Hannusa Cracza (Hannus Cracz), Hannusa Vogila (Hannus Vogil), Henryka Czungila (Henricus Czungil), zebranych na posiedzeniu sądu gajonego, któremu przewodniczył Mikołaj ze Lwówka (Niclos von Lemberg), oświadczyła, że Henryk Bomgarte (Henricus), kowal, może korzystać ze wspólnego muru oddzielającego ich posesje pod warunkiem, że nie wolno go rozbierać, a kowal musi zabezpieczyć mur rynną.

Dwie pieczęcie: wójta i ławników.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 310.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów