Rozmiar: 15909 bajtów

- 0650 -

1352, 23 III, Villa Nova k. Awinionu

X Kal. Aprilis

Papież Klemens VI zatwierdza Mikołajowi z Lwówka (Nicolaus de Lemberg), rektorowi kościoła parafialnego w Otmuchowie (Otmuchow), probostwo tamże.

Regest: MBV, I, s. 751, nr 1456.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów