Rozmiar: 15909 bajtów

- 0653 -

1352, 25 III, Awinion (Avinion)

VIII Kal. Aprilis, anno decimo

Papież Klemens VI (Clemens) w dokumencie skierowanym do Jana elekta ołomunieckiego (Johannes ... Olomucensis), dziekana w kościele Św. Idziego w Pradze (Pragensis) i zakrystianina awiniońskiego (Avinionenssis), oznajmia, że po rychłym zwolnieniu parafii w Środzie Śl. (Novumforum) przeznaczył ją dla Teodoryka, biskupa Szlezwiku (Theodoricus ... Slewicensis), który obecnie nie może objąć swojej diecezji. Papież na wykonawcę swej woli wyznacza adresata, zobowiązując go do wprowadzenia Teodoryka na parafię.

Druk: CDM, VIII, s. 114-115, nr 151.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów