Rozmiar: 15909 bajtów

- 0660 -

1352, 2 IV, Sobótka (Czobotha)

fer. II da proxima post Dominicam qua Domine ne longe decantatur

Maciej (Mathyas) komes de Trencz, przywrócił łaziebnikom w Sobótce (Czobotha), należącym do klasztoru kanoników regularnych we Wrocławiu, prawo wolnego zbierania drewna z lasu na górze Ślęży (in monte Czobothensi) do urządzenia cztery razy w roku w poniedziałki po suchych dniach kąpieli biednym.

Świadkowie: Henryk (Henricus), rektor kościoła w Sobótce (in Czobotha) Michał (Mychael), pleban w Sulistrowicach (Sulstirwicz), Fryderyk z Sobótki (Fridericus de Czobotha), Peczold Voschshorn z synem swoim Henrykiem (Henricus), Friczco Swyner, Cunczko ze Szczepanowa (Stephanshayn), Marcin (Martinus), wójt w Sobótce (Czobotha) i Henryk de Luybens, pisarz wystawcy.


Ekscerpt: WAP Wrocław, sygn. Rep. 55, nr 46.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów