Rozmiar: 15909 bajtów

- 0668 -

1352, 17 IV, Awinion (Auinion)

XV Kal. Maii anno decimo

Papież Klemens VI udziela Janowi de Valdow (Johannes) i jego żonie Annie (Anna) odpustu zupełnego w godzinę śmierci.

Regest: MBV, I, s. 756, nr 1468.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów