Rozmiar: 15909 bajtów

- 0672 -

1352, 24 IV, Awinion (Avinion)

VIII Kal. Mai. Pontificatus nostri anno decimo

Papież Klemens VI (Clemens) na prośbę Ernesta, arcybiskupa praskiego (Arnestus archiepiscopus Pragensis), oraz prepozyta i konwentu kanoników regularnych w Kłodzku (Glacz) zatwierdza fundację tegoż klasztoru, który został wcześniej przez wspomnianego arcybiskupa założony i uposażony.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 139-140.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów