Rozmiar: 15909 bajtów

- 0676 -

1352, 30 IV, Muszkowice (Muchschewicz allodium monasterii in Heynrichow)

in vigilia beatorum Philippi et Iacobi apostolorum

Mikołaj, książę Śląska, pan Ziębic (Nycolaus ... dux Slezie et dominus in Munstirberg), zatwierdził transakcję, w której Wincenty (Vincentius) de Vlnow sprzedał Henrykowi (Heynricus) de Beczczow wieś Dobroszów (Dobroschow) w okręgu ziębickim (Munstirbergensis districtus) z folwarkiem (allodium), przyległościami i prawami. Książę powyższe dobra nadał następnie Henrykowi de Beczczow i jego dziedzicom, a także Bartuszkowi de Beczczow (Bartuechschonus) i jego dziedzicom, o ile nabywca jemu je przekaże.

Świadkowie: feudałowie (nobiles): Ulryk de Lewinrode (Vlricus), Heynco de Byschofsheyn, Piotr z Domanic (Petrus de Domancz), Franczko ze Strugi (Adlungisbach), Mikołaj Bendel (Nycolaus), Hanco, wójt dziedziczny w Strzelinie (Strelyn), nasi wierni (fideles nostri) i Mikołaj de Ponkow, notariusz dworu książęcego.

Pieczęć wystawcy z kontrasigillum.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. klasztoru w Henrykowie, nr 108 (1352, 30 V, Muszkowice).
Regest: J. Pfitzner, Geschichte d. Stiftes Heinrichau, Breslau 1846, s.159, 349, przyp. 263.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów