Rozmiar: 15909 bajtów

- 0682 -

1352, 7 V, Ziębice (Munstirberg)

in crastino sancti Johannis Ewangeliste ante portam latinam

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic (Nycolaus dux Slezie et dominus in Munstirberg), stwierdza, że Franciszek Rothwitz (Franczco), biskup tytularny Cantani na Krecie (Canciczensis), ofiarował klasztorowi klarysek w Strzelinie (Strelyn) pieniądze na założenie stawu rybnego.

Regest: MGF, I, s. 56, nr 182; WAP Wrocław, sygn. Rep. 121, nr 29.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów