Rozmiar: 15909 bajtów

- 0684 -

1352, 8 V, Villa Noua

VIII Id. Maii, anno decimo

Jenchinus von Comeren, prezbiter diecezji wrocławskiej, zwraca się do papieża Klemensa VI z pro¶b± o kanonikat i prebendę w diecezji mi¶nieńskiej (Misnensis), na co papież wyraża zgodę.

Regest: Urkb. d. Stadt Munsterberg, III, s. 35, nr 324.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów