Rozmiar: 15909 bajtów

- 0690 -

1352, 19 V, Wrocław (Wratislauia)

Sabbato infra octauas Ascensionis domini

Konrad de Falkinhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecności zakończony został spór między Mikołajem, opatem klasztoru w Lubiążu (Nicolaus ... Lubens), a braćmi Janem (Johannes) i Albertzm (Albertus) zwanymi Pok, w którym arbitrem był Piotr, proboszcz w Leśnicy (Petrus ... Lezna), w sprawie jazów (obstaculum, vulgariter Wer) znajdujących się między folwarkiem klasztornym Eulende a dobrami w. w. braci zwanymi Pracze Odrzańskie (Protsch). Spór został rozstrzygnięty w następujący sposób: 1. Bracia de Pok zobowiązani są do konserwacji jazu od strony swoich dóbr Pracze Odrzańskie (Protsch). 2. Do klasztoru lubiąskiego ma należeć prawo połowu ryb od jazu w dół aż po wyspę poniżej młyna. 3. Prawo połowu ryb w górę od jazu i w dół ku wyspie aż do Odry na rzece Leśnicy (Lezna) ma być wspólne dla braci Pok i klasztoru lubiąskiego. 4. Wyspa popularnie zwana "em Werd" położona po drugiej stronie młyna Eulende wraz z nim należeć ma do klasztoru lubiąskiego. Lecz rybołówstwo po obu brzegach strumyka płynącego z drugiej strony wyspy ma być wspólne dla obu zwaśnionych stron. 5. Opat lubiąski powinien wypłacić jako rekompensatę wspomnianym braciom Pok 7 grzywien i zwolnić ich od czynszu w wysokości 2 grzywien z młyna w Borow. Bracia de Pok w swoim imieniu i następców zrzekli się wszelkich pretensji będących przedmiotem sporu.

Świadkowie: Jan Stoppin (Johannes), Herman (Hermmanus) Burgravius, Henryk de Molnsdorf (Henricus), Panczkonus Radag, Peczkonus de Richinbach, Peczkonus Stengil, Mikołaj ze Strachowic (Nicolaus de Strachowicz), Henryk de Sittin (Henricus), feudałowie, i Dythmarus de Meckebach, kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 311.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów