Rozmiar: 15909 bajtów

- 0705 -

1352, 18 VI

Ernest, arcybiskup praski, spisuje testament, w którym wyraża pragnienie, aby pochowano go w kościele parafialnym NMPanny w Kłodzku (Glac).

Regest: Bretholz, Geschichtsquell., VI, 3, s. 9, nr 32.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów