Rozmiar: 15909 bajtów

- 0708 -

1352, 22 VI, Awinion (Auinion)

X Kal. Julii a. undecimo

Papież Klemens VI udziela prowizji na probostwo w kościele parafialnym w Ziębicach (Münsterberg) w diecezji wrocławskiej (Vratislauiensis) dla Tenchina de Comeren (Jenchinus) wakujące po rezygnacji Jana de Comeren (Johannes).

Regest: MBV, I, s. 765, nr 1488; VMPL, I, s. 541, nr 717.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów