Rozmiar: 15909 bajtów

- 0711 -

1352, 26 VI, Awinion (Auinion)

VI Kal. Julii a. undecimo

Papież Klemens VI na prośbę Jarosława, arcybiskupa gnieźnieńskiego (Jaroslaus archiepiscopus Gneznensis), udziela prowizji na kanonikat w kościele wrocławskim (Wratislaviensis) z ekspektatywą na prebendę dla Alberta, syna Spithona (Albertus Spithonis), krewnego w.w. arcybiskupa.

Regest: MBV, I, s. 765, nr 1489.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów