Rozmiar: 15909 bajtów

- 0716 -

1352, 1 VII, Grodków

Bernard von Eicenbrechtsheide potwierdza transakcję, jakiej dokonały córki Hermana, sołtysa z Nowej Wsi, Katarzyna i Małgorzata, sprzedając za zgodą Bedelina i Hancona Hanconowi Niriptaris, mieszczaninowi grodkowskiemu, swoją połowę sołectwa i połowę praw do Nowej Wsi.

Świadkowie: Ulmannus de Irrenberg, Hanco z Góry (Gerow), Bertold Gryfensteyn, Mikołaj Kume, Tyczko Halbdorf, Hanco Melis, mieszczanie z Grodkowa, i Henryk, notariusz miejski.


Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 17.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów