Rozmiar: 15909 bajtów

- 0726 -

1352, 17 VII

Papież Klemens VI nadaje Arnoldowi, kardynałowi prezbiterowi św. Sykstusa, archidiakonat opolski zwolniony po śmierci Mikołaja Fulleschüssel.

Wzmianka: Z. f. G. Schl., XXV, s. 293.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów