Rozmiar: 15909 bajtów

- 0727 -

1352, 21 VII, Awinion (Auinion)

XII Kal. Augustii, a. undecimo

Papież Klemens VI udziela prowizji Janowi de Kunzendorf (Johannes), klerykowi diecezji wrocławskiej, na beneficjum, z którego dochody nie mog± przekraczać 18 grzywien srebra rocznie z uposażenia klasztoru cystersek w Trzebnicy (Trebnicz).

Regest: MBV, I, s. 776, nr 1513.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów