Rozmiar: 15909 bajtów

- 0731 -

1352, 22 VII Bolków

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, daje rajcom strzegomskim prawo wagi i miar.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, nr 161 c.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów